خلاصه عملکرد

به‌روز شده در: ۱۴۰۰/۳/۱۳
 • ۴ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
 • ۲۸ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
 • ۴/۱۶ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
 • ۱/۶۰ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۲۰
 • ۱۶ H-Index
۲۰۰۰ ۲۰۲۰
 • ۱۱۱۵ استنادات
۲۰۰۰ ۲۰۲۰
 • ۲۶۸ مقالات
۲۰۰۰ ۲۰۲۰

۸%
مقالات با همکاری بین المللی
۱۶%
خوداستنادی دانشکده
۱۷%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۱۲%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

اعضاء هيات علمي

 • نمایش تا از کل عضو

فهرست مقالات Scopus

 • تا از کل مقاله
No. Title Authors Journal J. Impact Factor J. Cite Score Published Cited By

گروه‌هاي آموزشي

آمار

 • اعضاء: ۱۲ مقالات: ۱۶۵ استنادات ۵۸۴

ریاضی

 • اعضاء: ۱۶ مقالات: ۱۰۰ استنادات ۵۴۵