خلاصه عملکرد Scopus

به‌روز شده در: ۱۴۰۰/۹/۱۲
  • ۰ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
  • ۱ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
  • ۰/۰۰ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
  • ۰/۰۰ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۲۰
  • ۰ H-Index
۲۰۰۰ ۲۰۲۰
  • ۰ استنادات
۲۰۰۰ ۲۰۲۰
  • ۱ مقالات
۲۰۰۰ ۲۰۲۰

۱۰۰%
مقالات با همکاری بین‌المللی
۰%
خوداستنادی گروه پژوهشی
۰%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۰%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

معرفي

گروه پژوهشی علوم زمین با هدف انجام تحقیقات در زمینه های مختلف مرتبط با علوم زمین تاسیس شده است. این تحقیقات شامل تحقیقات پایه و کاربردی می باشد. این گروه پژوهشی آماده همکاری در پروژه های منطقه­ای، ملی و بین المللی و همچنین انجام امور مشاوره ای برای سازمان ها و ادارات می باشد. این گروه پژوهشی امیدوار است که بتواند در توسعه علوم زمین نقشی مثبت داشته باشد. گروه پژوهشی علوم زمین دارای همکارانی با تخصص های متفاوت و با تجربه است. همکاران گروه پژوهشی علوم زمین از اعضاء هیئت علمی گروههای آموزشی گروههای زمین شناسی، معدن و جغرافیای طبیعی دانشگاه بیرجند تشکیل شده است.

اعضاء هيات علمي

  • نمایش تا از کل عضو

فهرست مقالات Scopus

  • تا از کل مقاله
No. Title Authors Journal IF SJR CiteScore Published Cited By